Miten valita koiralle oikea kollageeni oikeaan tarkoitukseen?

Miten valita koiralle oikea kollageeni oikeaan tarkoitukseen?

– Mitä eroa on I- ja II-tyypin kollageeneilla sekä kollageenipeptideillä?

 Kollageenia sisältävät tuotteet ovat yksi yleisimmin käytettyjä täydennysrehuja nivelvaivojen hoitoon. Kollageenia on elimistössä luonnostaan, mutta sen määrä vähenee mm. ikääntymisen myötä. Eri kollageenit sopivat erilaisiin tarkoituksiin. Mitä hyötyä kollageenista on koiran nivelille ja miten valita omaan tarpeeseen oikea tuote?

Kollageeni on yksi niistä proteiineista, jotka muodostavat elimistön sidos- ja sidekudokset, erityisesti ihon, nivelet ja luun kudokset.  Noin 25 – 30 % kehon proteiineista on kollageenia.

Eniten elimistössä on tyypin I kollageenia, jota on luissa, jänteissä, nivelsiteissä, ihossa ja selän välilevyissä. Tyypin II kollageenia puolestaan on eniten rustoissa, joissa kollageenin osuus on jopa 50 -70 %. Sisäelimissä ja retikulaarisessa sidokudoksessa on tyypin III kollageenia.

Ikääntymisen myötä koiran kehon kyky tuottaa kollageenia laskee ja samalla myös nivelet, jänteet, luut ja iho alkavat menettää kollageenia. Kollageenituotanto alkaa hidastua myös nivelten rustokudoksissa, aiheuttamalla erilaisia niveliin liittyviä ongelmia, kuten rustokudoksen rappeutumista, nivelkipuja ja ontumista.

Nivelrusto toki huoltaa itse itseään jatkuvasti, mutta pysyäkseen toimintakuntoisena, sen on saatava riittävästi oikeanlaisia ravintoaineita ja rakennuspalikoita nivelnesteestä. Elimistön omaan kollageenin muodostamiseen tarvitaan aminohappoja, joita saadaan proteiineista. Ravinnosta kollageenia saa samoista lähteistä, kuin missä sitä on elimistössä. Hyviä kollageenin lähteitä ovat liha, kala ja liivate. Kasviperäisenä kollageenia ei ole. Aminohappojen lisäksi tarvitaan C-vitamiinia, joka osallistuu prosessiin muodostamalla stabiileja kollageeniketjuja. C-vitamiini on tärkeä ainesosa edistämään normaalia kollageenin muodostumista ihon, rustojen, luuston, hampaiden sekä verisuonien normaalia toimintaa varten.

Monet erilaiset kollageenit

Täydennysrehumarkkinoilta löytyy useita erilaisia kollageenituotteita, jotka sisältävät eri tyypin kollageeneja. Nisäkkäillä on elimistössä 28 eri kollageenin tyyppiä. Tuotteita markkinoidaan jakamalla ne eri tyyppeihin: useimmiten tarjotaan tyypin 1 kollageenia iholle ja tyypin 2 kollageenia nivelille. Käytännössä tämä on kuitenkin osittain harhaanjohtavaa, sillä kollageenijauheet eivät koskaan sisällä vain yhtä ainoaa kollageenityyppiä, vaan sekoituksen useita eri kollageejä. Tämä johtuu siitä, että valmistuksessa on käytännössä lähes mahdotonta kokonaan erotella erilaisia kollageenityyppejä toisistaan. Elimistö ”jakaa” eri tyypin kollageenit niille oikeisiin paikkoihin.

Sen sijaan erilaisiin täsmätarkoituksiin suunnitellut kollageenipeptidijauheet eroavat toisistaan erilaisen ja poikkeavan valmistustavan mukaan. Nämä kollageenipeptidit ovat aminohappoketjuja, jossa aminohapot ovat yhdistyneet toisiinsa peptidisidoksella. Nämä peptidit ovat joko kahden tai useamman aminohapon ketjuissa. Parhaat kollageenipeptidijauheet on valmistettu täsmällisen hydrolysointi, eli pilkkomismenetelmän kautta, jolloin saadaan aina tarkalleen samanlaisia lyhyeksi ja samasta kohtaa pilkottuja kollageenipeptidiketjuja. Nämä niin kutsutut täsmähydrolysoidut kollageenipeptidiketjut ovat erittäin korkealaatuisia ja ne poikkeavat täysin ns. tavallista I- tai II-tyypin kollageenijauheista siinä, että ne on suunniteltu imeytymään lähes koskemattomina mahalaukusta. Nämä tietyt täsmähydrolysoidut kollageenipeptidit suunnitellaan tarkasti tiettyyn käyttötarkoitukseen: tietyn mittaiset kollageenipeptidit on tarkoitettu luustolle, kun taas toiset lyhytketjuiset kollageenipeptidit on pilkottu sopiviksi esimerkiksi nivelille ja kolmannet iholle.

Nämä täsmähydrolysoidut kollageenipeptidiketjut antavat siis valmiita rakennuspalikoita kehon omaan kollageenituotantoon, olipa ne sitten suunnattu nivelen tai ihon omaan kollageenituotantoon, aina tarkasti kohdennettuna.

Chia de Gracia:n käyttämä PETAGILE®-kollageeni koostuu valikoiduista bioaktiivisista kollageenipeptideistä, jotka vaikuttavat erityisesti nivelten hyvinvointiin. Kollageenipeptidit on pilkottu eli hydrolysoitu kokonaisista kollageenimolekyyleistä. Pilkkomisen ansiosta ne pystyvät imeytymään muuttumattomina ruoansulatuskanavasta ja hakeutumaan verenkierron välityksellä suoraan nivelrustoon. Rustokudokseen hakeutuneiden kollageenipeptidien on havaittu edistävän rustokudoksen uusiutumista. Tutkijat ovat osoittaneet, että PETAGILE®-kollageeni stimuloi koiran ja hevosen nivelruston soluja lisäämään ruston rakennekomponenttien muodostusta: tyypin II kollageenin ja proteoglykaanien tuotannon raportoitiin kiihtyneen selvästi kollageenipeptidien vaikutuksesta.1 Samassa tutkimuksessa kollageenipeptidien todettiin myös heikentävän rustoa hajottavien entsyymien toimintaa, mikä vähentää rustokudoksen hajotusta.1

Mikäli siis ongelmana on nivelvaivat ja ratkaisua etsitään niveltä tulevasta kollageenista, on syytä valita nivelille täsmätuotetetut kollageenipeptidit.

 

Kollageeni koirille
CdG Collagen + 300g 

 

Lähteet:

  1. Schunk M, Louton H, Oesser S. The Effectiveness of Specific Collagen Peptides on Osteoarthritis in Dogs-Impact on Metabolic Processes in Canine Chondrocytes. Open Journal of Animal Sciences 2017; 7:254-266.
    2. Weide N. Der Einsatz von Gelatinhydrolysat bei klinisch-orthopädisch gesunden Hunden und Hunden mit chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparats. 2004
    3. Hesse K J F. Supplementation by Collagen Hydrolysate in Dogs Suffering from Osteoarthritis. Kleintiermedizin 2006; 1:17-22.
Takaisin blogiin