Hevosen tärkeät hivenaineet sinkki ja kupari vaikuttavat moneen

Hevosen tärkeät hivenaineet sinkki ja kupari vaikuttavat moneen

Sinkin ja kuparin tärkeys on melko hyvin tiedostettu siitostammojen ja nuorten hevosten ruokinnassa. Kuparilla on tärkeä rooli ruston muodostumisessa ja kuparin puutoksella voi olla osansa nuorten hevosten ortopedisissä kehityssairauksissa. Sinkillä taas tiedetään olevan tärkeä osa ihon epiteelin eli pintakerroksen uusiutumisessa. Sinkin ja kuparin käyttö oikeassa suhteessa saattaa ehkäistä kehityshäiriöitä erilaisten ortopedisten sairauksien oireiden vähentämisessä erityisesti nuorilla hevosilla. Viime aikoina on saatu uutta tietoa näiden hivenaineiden merkityksestä hevosten hyvinvoinnille. Lisääntyneen ymmärryksen vuoksi riittävään sinkin ja kuparin saantiin on alettu kiinnittää enemmän huomiota myös aikuisilla hevosilla.

Sinkillä ja kuparilla on hevosille monia hyötyjä:

 1. Antioksidanttisuoja: sekä kuparia että sinkkiä löytyy tärkeästä antioksidanttientsyymistä, joka mm. suojaa ennenaikaiselta ikääntymiseltä ja tukee terveitä kudoksia ja soluja. Raskasta treeniä suorittavat hevoset tuottavat enemmän haitallisia hapettimia elimistöönsä ja voivat näin ollen hyötyä ylimääräisistä antioksidanteista (1). Eräässä tutkimuksessa raskasta treeniä tekeville täysiverihevosille syötettiin sinkkiä ja kuparia sisältävää lisäravinnetta, jonka myötä kyseisten hevosten antioksidanttikapasiteetti parani harjoittelujakson aikana (2). Yleensä ottaen vanhemmilla hevosilla on alhaisemmat antioksidanttientsyymit ja ne voivat hyötyä sinkin lisäyksestä.
 1. Kavioterveys: oikea sinkin ja kuparin välinen tasapaino auttaa tukemaan keratiinin synteesiä, joka on kavioaineksen pääproteiini. Keratiini vaikuttaa kaviorakenteen vahvuuteen. Hevosilla, jotka saavat ruokavaliostaan riittävästi sinkkiä ja kuparia, on pienempi riski sairastua valkoviivatautiin (3).
 1. Immuunitoiminta: Sinkki auttaa immuunisoluja reagoimaan infektioihin. Kun infektio havaitaan, sinkkitasot veressä laskevat, kun immuunisolut ja maksa ottavat tämän mineraalin käyttöönsä. Veren sinkin tilapäinen lasku infektion aikana on osoitettu kuumeesta ja selluliitista kärsivillä hevosilla (4).
 1. Ihon terveys: sinkin puute hevosilla voi aiheuttaa ihopoikkeavuuksia, kuten haavojen hidasta paranemista. Tämä saattaa johtua heikentyneestä immuunijärjestelmästä. Hevoset, jotka eivät saa riittävästi sinkkiä rehuistaan, ovat alttiimpia esimerkiksi riville ja sädemädälle, jotka johtuvat bakteerien liikakasvusta iholla erityisesti kosteissa olosuhteissa. Riittävä sinkkipitoisuus ruokavaliossa tukee hyvinvoivaa ja tervettä ihoa sekä turkin laatua ja kiiltoa.
 1. Insuliinitasot ja insuliiniherkkyys: Sinkin puute elimistössä saattaa johtaa alentuneeseen insuliinitasoon ja heikentyneeseen glukoosinsietokykyyn sekä lisääntyneeseen insuliiniresistanssiin. Sinkki vaikuttaa insuliinin eritykseen haimasta ja varmistaa oikean insuliinimäärän vapautumisen verensokerin hallitsemiseksi (5,6). Sinkkiä ruokitaankin usein hevosille, joilla on aineenvaihduntaongelmia, sillä se tukee verensokeritasoja parantamalla insuliiniherkkyyttä ja lisäämällä antioksidanttitasoja, jotka usein ovat puutteellisia hevosilla, joilla on EMS tai Cushing.
 1. Nivelten hyvinvointi: sinkkiä tarvitaan elimistössä kollageeniproteiinin valmistamiseksi. Suuri osa nivelistä ja jänteistä koostuu kollageenista ja sitä tarvitaan ruston tuotantoon. Eräässä tutkimuksessa kohtalaista liikuntaa harjoittavia hevosia ruokittiin lisärehulla, joka sisälsi kuparia, sinkkiä, kobolttia ja mangaania joko orgaanisessa tai epäorgaanisessa muodossa. 12 viikon kuluttua orgaanisilla mineraaleilla ruokituilla hevosilla oli korkeammat määrät kollageenisynteesin merkkiaineita. Tämä saattaa auttaa jaksamaan paremmin sekä vähentämään alttiutta nivelten kulumiselle (7). Kyseinen tutkimus osoittaa paitsi näiden mineraalien tärkeyden, myös sen, että orgaaniset hivenaineet pystyvät tukemaan paremmin kollageenin tuotantoa nivelissä epäorgaanisiin mineraaleihin verrattuna.
 1. Turkin laatu: sinkki osallistuu keratiinin valmistukseen, joka on tärkeä proteiini turkille ja sen rakenteelle. Eräässä tutkimuksessa hevosilla, jotka olivat saaneet ruokavaliossaan sinkkiä ja kuparia orgaanisessa muodossa, oli vahvempi ja joustavampi karvakuitu kuin niillä, joille annettiin näiden mineraalien epäorgaanisia muotoja (8). Sinkki vaikuttaa myös ihon ja karvan väriin, sillä se vaikuttaa melaniinin tuotantoon. Mikäli hevosella on himmeä tai haalistunut turkki, saattaa sillä olla sinkin tai kuparin puutos. Puutos näkyy erityisesti punertavilla ja mustilla hevosilla, jotka tarvitsevat melaniinia tumman turkin muodostamiseen. Kiiltävän ja hyvinvoivan turkin muodostamiseksi, hevosen tulisi saada ruokavaliostaan sinkkiä ja kuparia suhteessa 4:1. Sinkki ja kupari ovat tärkeitä ainesosia hevosen karvanvaihtokaudella sykyisin ja keväisin, sillä uuden karvan muodostaminen on hevosella aina suuri ponnistus.
 1. Raudan liikasaanti: hevosilla, jotka saavat ruokavaliostaan liikaa rautaa, on suurempi riski sairastua kavioiden huonoon kuntoon, maksasairauksiin ja insuliiniresistanssiin. Ruokavalion liika rauta voi häiritä sinkin ja kuparin imeytymistä, mikä saattaa aiheuttaa mm. anemiaa ja aineenvaihduntahäiriöitä. Paljon rautaa sisältäviä rehuja syövien hevosten ruokavalioon voi lisätä kuparia ja sinkkiä, joka voi auttaa tasapainottamaan kivennäisaineiden suhteita ja ehkäisemään epätoivottuja seurauksia. Hevosen päivittäinen raudan tarve on noin 400 mg, sinkin 500 mg ja kuparin 125 mg.
 1. Ruokahalu: sinkin puute saattaa aiheuttaa huonoa ruokahalua, painon laskua ja heikkoa kasvua. Varsoilla, joilla on vakava sinkin puutos, on osoitettu olevan alhainen ruokahalu ja hidas kasvu (9). Riittävän sinkin saannin varmistaminen hevosilla voi tukea normaalia ruokahalua ja terveellistä painonnousua.

Sekä kuparia että sinkkiä häviää hevosen elimistöstä hien mukana: kuparia jonkin verran mutta sinkkiä huomattavia määriä. Paljon työskentelevällä ja runsaasti hikoilevalle hevoselle tämä hävikki voi olla huomattava määrä, joka tulisi korvata. Hikoillessa menetettyjen suolojen ja mineraalien täydennys on tärkeää erityisesti kilpahevosille, sillä niiden puutos voi vaikuttaa jaksamiseen ja suorituskykyyn.

CDG ZINC & COPPER 31,90€

CDG COPPER 29,90€

CDG ZINC 29,90€

 

Lähteet:

 1. Marreiro, DN et al. Zinc and Oxidative Stress: Current Mechanisms. Antioxidants. 2017.
 2. De Moffarts, B et al. Effect of oral antioxidant supplementation on blood antioxidant status in trained thoroughbred horses. The Vet J. 2005.
 3. Higami, A. Occurence of white line disease in performance horses fed on low-zinc and low-copper diets. J Equine Sci. 1999.
 4. Murase, H et al. Serum Zinc Levels and Their Relationship with Diseases in Racehorses. Int Med. 2012.
 5. Cruz, KJC et al. The Effect of Zinc Supplementation on Insulin Resistance in Obese Subjects: a Systematic Review. Biol Trace Elem Res. 2016.
 6. Chausmer, Arthur B. Zinc, Insulin and Diabetes. J Am Col Nutr. 1998.
 7. Dickson, Emily C. Effect of Complexed Trace Mineral Supplementation on Joint Health in Young, Exercising Horses. Texas A&M Univ Lib. 2018.
 8. Malgorzata, K et al. Effect of diet on mechanical properties of horse’s hair. Acta Bioeng Biomech. 2009.
 9. Baltaci, KA and Mogulkoc, R. Leptin and zinc relation: In regulation of food intake and immunity. Ind J Endo Met. 2012.
Takaisin blogiin