Voihan nivel! - Chia de Gracia FI

Nivelravinteet hevosen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn tukena


GLUKOSAMIINI, KONDROITIINISULFAATTI, HYALURONI SEKÄ MSM NIVELTEN HYVINVOINNIN PERUSTANA.

Nivelet, niistä riittää hevospiireissä puhetta – eikä syyttä! Terveet nivelet ja niiden kestävyys ovat oleellisen tärkeä asia minkä tahansa hevosen käytössä. Hevosen nivelet joutuvat kovalle rasitukselle jo pelkästään hevosen oman painon vuoksi: satoja kiloja kannattelee ohuet tikut! Kun päälle laitetaan vielä ratsastajan paino tai kärryn kuorma ja kova treeni, voi rasituksesta aiheutua vaurioita. Pienet vauriot voivat olla piileviä, jolloin niitä ei huomata välittömästi, vaan ne saattavat tulla esiin vasta myöhemmin, jos kuormitus jatkuu ja vauriot paheneva. Yksi yleisimmistä syistä eläinlääkärikäynteihin ovatkin ontumavaivat, joista suurin osa liittyy niveltulehduksiin ja siitä seuraavaan nivelen vaurioitumiseen eli nivelrikkoon. 

Luut ja nivelet jatkavat kehittymistään läpi koko hevosen aikuisiän. Niveleen kohdistuva rasitus ei ole aina huono asia: tiedetään, että tietyn asteen rasitus on välttämätön lujuuden, voiman sekä kestävyyden kasvattamiseksi. Keho tarvitsee rasitusta, jotta se voi vahvistua. Tästä syystä hevosen treeniä tulee nostaa asteittain. Ongelmia voi ilmetä, mikäli hevosta harjoitetaan liian kovaa, huonoilla pohjilla tai mikäli se ei saa riittävästi ravinnosta aineita, jotka ylläpitävät nivelten terveyttä. Riskitekijöistä suurimpia ovat ikääntyminen, liikapaino, niveleen kohdistuvat vammat ja ruumiillisen työn aiheuttama liikarasitus. Myös perinnöllisten tekijöiden osuus on merkittävä.

NIVELEN LÄPILEIKKAUS

Käydäänpä läpi hieman nivelen anatomiaa, jotta ymmärtäisimme, mitä nivelen sisällä on ja mitä vammoissa tapahtuu. 

Hevosen nivelet yhdistävät kahta tai useampaa luuta ja antavat niiden liikkua toistensa suhteen. Niveliä pitää yhdessä nivelkapseli, jonka ohutta sisäpintaa kutsutaan nivelkalvoksi. Nivelkalvo puolestaan erittää nivelnestettä, joka voitelee niveliä. Nivelneste mahdollistaa luiden liikkeen ilman, että ne koskettavat toisiaan ja estää näin nivelpintojen kulumisen. 

Edellä mainitut rakenteet ovat nivelkapselin ympäröimiä ja niitä kannattelevat nivelsiteet. Luiden päitä peittää sileä kerros nivelrustoa, joka koostuu erityisistä rustosoluista, jotka tuottavat paljon soluväliainetta. Rusto on tuki- ja liikuntaelimistön tärkeä osanen, sillä juuri sen ansiosta luiden päihin kohdistuvat suuret paineet vaimentuvat, eivätkä ne terveessä nivelessä aiheuta ruston kulumista. Rusto onkin nivelen vaurioille alttein kohta. Esimerkiksi kun hevonen hypyn jälkeen laskeutuu maahan etujaloillaan, kohdistuu etujalan niveliin kovia paineita niiden ottaessa iskun vastaan. Tämä isku pusertaa nivelen rustoa aiheuttaen hyvin pieniä vaurioita rustossa, jotka kuitenkin normaalisti parantuvat yleensä itsestään. Ongelmia syntyy, jos nivelet altistuvat jatkuvasti luonnollista suuremmalle rasitukselle; tällöin hevosen oma puolustusjärjestelmä ei kykene valmistamaan riittävästi nivelten paranemiselle välttämättömiä ravinneyhdisteitä, joiden avulla nivel pysyy terveenä. Tällaisessa tapauksessa ruston rappeutuminen käynnistää ketjureaktion, joka johtaa niveltulehdukseen, jäykkyyteen, ontumiseen ja kipuun. Tulehdus nivelessä aiheuttaa pitkällä aikavälillä nivelrikkoa, joten tulehdukseen reagoiminen ajoissa on nivelen toimintakyvyn ylläpitämisen kannalta oleellinen tekijä. Nivelrikko on rappeuttava nivelsairaus, jolle on tyypillistä etenevä normaalin nivelruston ja ruston alaisen luun tuhoutuminen. Vaikka nivelrikon perimmäistä syytä ei tunneta eikä siihen ole parantavaa hoitoa, oireita voidaan merkittävästi lievittää. 

NIVELSAIRAUKSIEN HOITO – RUOKINNALLA APUA

Yleisimmin eläinlääkäri hoitaa nivelrikkoa- ja tulehdusta erilaisilla nivelensisäisillä pistoksilla, yleisimmin kortisonilla. Apua voi saada myös erilaisista suun kautta annettavista täydennysrehuista, joilla voidaan yrittää sekä ennaltaehkäistä että helpottaa jo olemassa olevaa vaivaa ja ylläpitää nivelen toimintakykyä. Nivelruston terveys on hevosen liikkuvuuden ja hyvinvoinnin kannalta oleellisen tärkeä tekijä, joten siihen kannattaa hieman paneutua. Miten nivelten terveys tulisi sitten huomioida hevosen ruokinnassa. 

Erityisesti varsoille ja nuorille hevosille on oleellisen tärkeää, että ne saavat ravinnosta riittävät ravintoaineet oikeassa suhteessa, jotta ne kasvaisivat ja kehittyisivät terveiksi ja kestäviksi. Kuitenkin ruokinta on tärkeää myös hevosen koko elinkaaren aikana ja erityisesti taas ikääntyessä. tai rasitustason lisääntyessä.

On olemassa ravinteita, jotka voivat tukea ja edistää nivelnesteen muodostumista, ylläpitää nivelen normaalia toimintakykyä ja liikkuvuutta sekä vähentää luissa tapahtuvia muutoksia.

Tärkeimmät nivelsuojaan vaikuttavat ravinteet ovat elimistöstäkin löytyvät glukosamiini ja kondroitiinisulfaatti.

TÄYDENNYSREHUT NIVELTEN TERVEYDEN YLLÄPITÄJÄNÄ

Glukosamiini on nivelrustossa luonnostaan oleva aine, jonka määrä vähenee nivelrikossa tai iän myötä. Glukosamiini on nivelten voitelija, joka ylläpitää nivelen terveyttä, toimintakykyä ja liikkuvuutta. Glukosamiinin tehtävänä on pitää nivelneste sitkeänä ja elastisena, ja estää sen muuttuminen ohueksi ja vetiseksi. Glukosamiini on myös yksi keskeisistä yhdisteistä muiden nivelsuojaan vaikuttavien tekijöiden muodostumiselle. Se osallistuu ruston kasvun säätelyyn sekä korjaamiseen. Glukosamiinia on kehossa luonnostaan, mutta kun glukosamiinin tarve kasvaa, on havaittu, että keho voi käyttää hyväkseen myös verenkierrossa (suun kautta saatavaa) olevaa glukosamiinia. Glukosamiinin lisäys ruokavalioon sekä ennaltaehkäisemään että kuntouttamaan jo olemassa olevia mahdollisia nivelvaurioita, onkin suositeltavaa hevosille, joiden nivelet joutuvat normaalia kovemmalle rasitukselle. Glukosamiini tulee käyttää pitkäaikaisesti, kolmesta kuuteen kuukauteen, jolloin voidaan nähdä, onko siitä hyötyä kyseiselle yksilölle.

Kondroitiinisulfaatti on tärkeä ravinne ruston normaalille terveydelle. Lisäksi tutkimuksien mukaan sillä voi olla kyky vähentää tulehduksia ja siten estää rustoa rappeuttavien entsyymien toimintaa. Lisäksi se stimuloi ruston uusiutumista.

Glykosamiini nivelille

Nivelrikossa kondroitiinisulfaatin määrä rustokudoksessa vähenee jo rikon alkuvaiheessa. Kondroitiinisulfaatti ei kykene parantamaan nivelrikkoa, mutta se saattaa lievittää oireita ja jopa hidastaa nivelrikon kehittymistä ja edistää niveltä rakentavia toimintoja. Kondroitiinisulfaatti lisää nivelissä hyaluronin tuotantoa, joka taasen lisää nivelnesteen viskositeettia.

Hyaluronaania eli hyaluronihappoa esiintyy solujen välisessä tilassa lähes kaikkialla kehossa ja se on tärkeä ruston rakennusaine. Hyaluronaania tarvitaan erityisesti nopeasti kasvavissa, uusiutuvissa ja paranevissa kudoksissa. Hyaluronihappo toimii pehmusteena ja kimmoisuutta ylläpitävänä aineena sekä voiteluaineena nivelissä ja muissa kudoksissa. Lisäksi sillä olla merkitystä siihen, miten elimistö reagoi kudosvaurioihin.

MSM on orgaaninen rikkiyhdiste, jota esiintyy luontaisesti elimistössä. Rikki on välttämätön osa kehon monissa eri yhdisteissä ja toiminnoissa. Rikki huolehtii solukalvojen joustavuudesta ja läpäisykyvystä, näin edistäen ravinteiden sekä kuona-aineiden vapaampaa kulkua. Rikki myös tuottaa keholle raaka-ainetta sen luodessa uusia soluja, korjatessa ja uusiessa vahingoittuneita kudoksia. Rikkiä tarvitaan myös sidekudosten ja kollageenin muodostumisessa. MSM tunnetaan ennen kaikkea tukikudoksia, kuten niveliä, luita, hiuksia ja kynsiä rakentavana ravintoaineena. Rikkiä löytyy myös ruusunmarjan siemenistä. 

Nämä luetellut ainekset ovat yleisimpiä ja eniten tutkittija nivelten hyvinvointiin vaikuttavia ainesosia. Toki on paljon muitakin, joista löydät tietoa sivuiltamme nivelet-valikosta. 

Lisättäessä ravintoon nivelterveyttä tukevia yhdisteitä, täytyy muistaa, että ne toimivat parhaiten pidemmällä aikavälillä, eikä taikatemppuja ole odotettavissa muutamassa päivässä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hevosen tulee saada niitä koko sen loppuelämän ajan, mutta on tehokkaampaa antaa pieniä määriä säännöllisesti esimerkiksi läpi kilpailukauden kuin esimerkiksi lisätä niitä hevosen ravintoon juuri ennen kilpailua tai kovempaa rasitusta.

Takaisin blogiin