KOLLAGEENIPEPTIDIT HEVOSEN NIVELRIKON HOIDOSSA

KOLLAGEENIPEPTIDIT HEVOSEN NIVELRIKON HOIDOSSA

Kollageeni on elimistön tukikudosten proteiini, joka tukee luuston, ihon, nivelten ja elimistön muiden kudosten rakenteita. Kollageeni on kierteinen säiemäinen proteiini, jolla on erinomainen joustavuus ja vetolujuus. Kollageenin tärkein tehtävä onkin pitää kehon kudokset joustavina, uusiutuvina ja toimintakykyisinä. 30 prosenttia kehon proteiineista koostuu kollageenista ja kollageenien puute voi heikentää nivelten, luuston ja jänteiden toiminta. Kollageenit ovat oleellisen tärkeitä erilaisissa elimistön pehmytkudosten korjausprosesseissa.

 Hevosilla yli 60 prosenttia ontumista on nivelrikon aiheuttamia (Caron & Genovese 2003). Nivelrikkoa voi esiintyä urheiluhevosilla jo varhaisessa vaiheessa tai iän myötä vanhemmilla hevosilla. Riskitekijöinä voivat olla mm. korkeat fyysiset stressitasot, nivelpintojen yhteensopimattomuudet, murtumat, mikromurtumat rustonalaisessa luussa tai muut traumaperäiset vammat.  Erityisen yleisiä kulumat ovat vuohisnivelissä (McIlwraith et al. 2012).

Kollageenipeptidit ruston tukena

Bioaktiiviset kollageenipeptidit® ovat todistetusti lemmikkieläinten nivelruston aineenvaihduntaa stimuloivia aineita, jotka parantavat liikkuvuutta, ja joilla ei ole sivuvaikutuksia. Petagile®-valmisteen vaikutuksia eläimille on tutkittu useissa prekliinisissä ja kliinisissä tutkimuksissa. Suun kautta annettuna nämä bioaktiiviset kollageenipeptidit stimuloivat rustosoluja lisäämään uuden rustomatriisin tuotantoa. Rustomatriisi koostuu pääosin kollageenista ja proteoglykaaneista, jotka toimivat puskurina luiden välillä.

kollageeni

Petagile® - Tutkimusten todentama

Erääseen lumelääkekontrolloituun tutkimukseen (Dobenecker et al, 2018)

osallistui 38 hevosta, jotka jaettiin kolmeen eri ryhmään. Yhdelle ryhmälle annettiin 25 grammaa Petagilea® päivässä, toiselle ryhmälle 50 grammaa ja kolmas sai lumelääkettä. Tutkimus kesti 12 viikon ajan ja siinä käytettiin kahdeksaa eri parametriä mm. hevosen ontumisen tasoa, taivutuskoe, kiertokipua eri alustoilla, askeleen pituutta sekä omistajan arviota eläimestä tutkimuksen alussa, puolivälissä ja lopussa.

 50 gramman Petagile®-ryhmällä todettiin voimakas vaikutus kuuteen kahdeksasta parametristä (ontuminen, kipu, taivutuskoe, askeleen pituus, kääntyminen eri alustoilla) jo kuuden viikon kuluessa.

25 gramman Petagile®-ryhmällä todettiin kohtalainen vaikutus kuudessa parametrissä jo kuuden viikon kuluessa.

Tutkimustuloksena saatiin merkittävä ontumisen ja taivutuskivun väheneminen ryhmässä, joka sai 50 grammaa kollageenipeptideja päivässä. Kohtuulliset vaikutukset havaittiin jo 25 gramman annoksella. Lisäparametrien, kuten juoksuhalun sekä yleisen liikkuvuuden parantumisen huomasi selkeästi 2/3 hevosenomistajista.

Toisessa havainnointitutkimuksessa (Taylor & Hillyer) tutkittiin 12 viikon ajan yhdeksän kroonisesta niveltulehduksesta kärsivää hevosta. Hevoset olivat eri ikäisiä, painoisia ja rotuisia ja tutkitut hevoset jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai 25 g ja toinen 50 g Petagilea®. Hevosista tutkittiin ontumisen aste, taivutustesti, kääntökipu sekä omistajien arvioimina elinvoima, liikkuvuus, ontuminen, kääntyminen, kosketusherkkyys sekä hoidon onnistuminen.

 Ontuminen väheni merkittävästi, yli 70 % 12 viikossa. Tutkimus ei antanut merkittävää eroa 25 ja 50 gramman annostuksen välillä. 10 viikon jälkeen osalla hevoset todettiin kivuttomiksi. Kaikkien hevosten elinvoima ja liikkuvuus paranivat ja hoidon onnistuminen arvioitiin yleisesti hyväksi.

 

 

Tukea liikkuvuuteen ja elämänlaatuun

Esitettyjen tietojen perusteella voidaan päätellä, että bioaktiivisten kollageenipeptidien syöttämisellä on myönteisiä vaikutuksia hevosten nivelrikkoon, liikkuvuuteen ja elämänlaadun säilyttämiseen, ja että kollageenipeptideillä voidaan hoitaa nivelrikkoa uudenlaisella lähestymistavalla. Suositus annostuksesta on 25-50 grammaa päivittäin.

 Iäkkäille hevosille Petagile® voi tarjota lisää aktiivisuutta, palauttaa liikkuvuutta ja joustavuutta ja lisätä yleistä hyvinvointia. Aktiivisessa liikunnassa oleville hevosille se auttaa tukemaan ja ylläpitämään liikkuvuutta ja joustavuutta, optimaalista toimintakykyä ja suorituskykyä.

Suuri osa hevosten ontumista on nivelrikon aiheuttamia

Suuri osa hevosten ontumisista ja liikkuvuusvaikeuksista on nivelrikon aiheuttamia. Nivelrikko on sairaus, jossa nivelrusto tuhoutuu asteittain. Tämä näkyy ontumisena, kipuna ja erilaisina toiminnan häiriöinä.

Nivelrikkoon ei vielä ole parannuskeinoa. Ei-steroidiset tulehduskipulääkkeet (esim. Metacam) vähentävät kipua estämällä tiettyjä entsyymejä, jotka vähentävät kehon turvotusta ja kipua aiheuttavien tulehduksellisten molekyylien tuotantoa (Löscher ym 1999). Bioaktiiviset kollageenipeptidit ovat uusi lähestymistapa, jossa keskitytään nivelrikon syy-seuraussuhteisiin.  Nivelten hyvinvoinnin keskeinen tekijä on nivelrusto, jonka muodostavat vesi ja erilaiset proteiinit. Rustoproteiinien lisäksi nivelrusto sisältää rustosolujen tuottamaa kollageenia, joka lisää nivelruston kestävyyttä. Kollageenin muodostumiseen elimistö tarvitsee C-vitamiinia.

Petagilen®-kollageenipeptidit stimuloivat rustokudoksen aineenvaihduntaa, hidastavat hajottavia prosesseja ja kiihdyttävät sidekudoksen kasvua.  Petagile® auttaa lisäämään elimistön omaa kollageenin tuotantoa ja vaikuttaa positiivisesti ongelma-alueilla kuten nivelissä ja rustoissa.

Chia de Gracian kollageenituote on CdG Collagen+, joka sisältää Petagile®-kollageenia, ruusunmarjaa, msm:ää sekä hyalurinihappoa.

Lue myös: Miten valita oikea kollageeni oikeaan tarkoitukseen?

Takaisin blogiin