Luonnollinen e-vitamiini - miksi? - Chia de Gracia FI

Luonnollinen e-vitamiini hevoselle ja koiralle - miksi?

E-vitamiini on tärkeä vitamiini hevoselle ja koiralle

CdG on 100% luonnollinen nestemäinen E-vitamiini, hevosten ja koirien täydennysrehu.

E-vitamiini eli alfatokoferoli on yksi hevosen/ koiran elimistön tarvitsemista rasvaliukoisista vitamiineista. E-vitamiini toimii elimistössä antioksidanttina, joka suojelee kehon soluja ja rasvahappoja aineenvaihdunnassa syntyvien vapaiden radikaalien haittavaikutuksilta. E-vitamiini on ainoa rasvaliukoinen vitamiini, jolla on kehoa suojaavia antioksidanttivaikutuksia.

Vapaita radikaaleja tulee elimistön kudoksiin hengitysilman ja normaalin aineenvaihdunnan kautta. Vapaiden radikaalien syntymistä elimistössä ei voi estää. Ne ovat myös osa elimistön puolustusjärjestelmää, sillä ne tuhoavat haitallisia bakteereja. Ongelmaksi ne muodostuvat, jos niitä on liikaa eikä elimistö ehdi riittävästi korjata niiden synnyttämiä vahinkoja.

Hevosen / koiran lihaksisto kehittyy oikeanlaisen rasituksen kautta. Pitkäaikaisen ja vaativan rasituksen aikana lihaksiin muodostuu vapaita radikaaleja. Ne ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka voivat vahingoittaa ja tuhota lihassoluja, jos niitä ei neutraloida antioksidanteilla. Lihaksiston maitohappotason noususta voi seurata lihasväsymystä ja jäykkyyttä sekä muita lihasongelmia.

Laidunkauden ulkopuolella E-vitamiini on hyvä vitamiinilisä kaikille hevosille

Hevoset tai koirat eivät pysty itse valmistamaan E-vitamiinia elimistössään vaan se on saatava ravinnosta. E-vitamiinin tarve vaihtelee yksilöittäin. Se riippuu mm. koosta sekä työn määrästä ja laadusta sekä hevosen maantieteellisestä asuinsijainnista (maaperän vaihtelut).

Korkea öljypitoisuus ruokinnassa nostaa E-vitamiinin tarvetta. Hevosilla tarve kasvaa aina talviruokintakauden aikana. Mikäli hevonen ei laidunna lainkaan, täytyy E-vitamiini korvata muulla ruokinnalla ympärivuotisesti.

Kova rasitus ja kilpaileminen lisäävät elimistön E-vitamiinin tarvetta. Myös siitoksessa olevilla, tiineillä ja imettävillä eläimillä on suurentunut E-vitamiinin tarve. E-vitamiinia suositellaan annettavaksi myös ikääntyville hevosille & koirille vastustuskyvyn tukemiseen. Ruokintasuositukset vaihtelevat, mutta nykyinen nyrkkisääntö on harrastehevosilla noin 750- 1000 mg ja kilpahevosilla jopa 1000-3000 mg vuorokaudessa. Koirilla vastaava tarve on noin 150 – 750 mg.

Puutosoireet

E-vitamiinin puutos on usein vaikea havaita, mutta siihen liittyy mm. elimistön heikentynyt puolustuskyky, lihas- ja suorituskykyongelmat, hermosto-ongelmat kuten tasapainon tai koordinaatiokyvyn heikkeneminen, lisääntymisvaikeudet, kuten heikko tiinehtivyys sekä huonolaatuinen sperma. E-vitamiinin liian vähäiseen saantiin saattaa liittyä myös suurempi riski saada lihasvaurioita tai -repeämiä tai silmän verkkokalvojen vaurioita.  Oireita ovat myös anemia, väsymys ja lihasheikkous sekä lihasjumit. Oireet esiintyvät pääsääntöisesti lopputalvesta, sillä E-vitamiini haihtuu heinästä ajan myötä. Näin ollen heinän E-vitamiinipitoisuus on lopputalvesta vähäisempi kuin vasta niitetystä heinästä. Tästä syystä erityisesti kevättalvella hevosten E-vitamiinin riittävästä saannista kannattaa huolehtia.

Riittävällä E-vitamiinin saannilla varmistetaan parempi lihaskasvu- ja kehitys, lihasvaurioiden ennaltaehkäisy sekä nopeampi palautuminen kovasta rasituksesta.

Vaikka E-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, sen yliannostuksesta ei yleensä synny oireita. Toistuvat yliannostukset eivät kuitenkaan ole koskaan suositeltavia.

CdG   sisältää luonnollista alfa-tokoferolia 200 IU/ml. 100% luonnontuote.

CdGE  on Chia de Gracian tavaramerkki.

Takaisin blogiin