Saako hevosesi riittävästi e-vitamiinia? - Chia de Gracia FI

Saako hevosesi riittävästi e-vitamiinia?

Laidunkauden ulkopuolella E-vitamiini on hyvä vitamiinilisä kaikille hevosille

E-vitamiini eli alfatokoferoli on yksi hevosen elimistön tarvitsemista rasvaliukoisista vitamiineista. E-vitamiini toimii elimistössä antioksidanttina, joka suojelee kehon soluja ja rasvahappoja aineenvaihdunnassa syntyvien vapaiden radikaalien haittavaikutuksilta. E-vitamiini on  ainoa rasvaliukoinen vitamiini, jolla on kehoa suojaavia antioksidanttivaikutuksia.

Vapaita radikaaleja tulee elimistön kudoksiin hengitysilman ja normaalin aineenvaihdunnan kautta. Vapaiden radikaalien syntymistä elimistössä ei voi estää. Ne ovat myös osa elimistön puolustusjärjestelmää, sillä ne tuhoavat haitallisia bakteereja. Ongelmaksi ne muodostuvat, jos niitä on liikaa eikä elimistö ehdi riittävästi korjata niiden synnyttämiä vahinkoja. Vapaat radikaalit siis hapettavat elimistön soluja – samalla tavalla kuin ne ruostuttavat rautaa.

Hevosen lihaksisto kehittyy oikeanlaisen rasituksen kautta. Pitkäaikaisen ja vaativan rasituksen aikana lihaksiin muodostuu vapaita radikaaleja. Ne ovat kemiallisia yhdisteitä, jotka voivat vahingoittaa ja tuhota lihassoluja, jos niitä ei neutraloida antioksidanteilla. Tällainen haitallinen lihassolujen hajoaminen voidaan havaita hevosen veriarvoissa kohonneina lihasentsyymipitoisuuksina. Lihaksiston maitohappotason noususta voi seurata lihasväsymystä ja jäykkyyttä sekä muita lihasongelmia.

E-vitamiini ravinnosta

Hevoset eivät pysty itse valmistamaan E-vitamiinia elimistössään vaan se on saatava ravinnosta. E-vitamiinin tarve vaihtelee hevoskohtaisesti. Se riippuu mm. koosta sekä työn määrästä ja laadusta sekä maantieteellisestä sijainnista, missä hevonen asuu.  Korkea öljypitoisuus hevosen ruokinnassa myös nostaa E-vitamiinin tarvetta. Ruokintasuositukset vaihtelevat, mutta nykyinen nyrkkisääntö on harrastehevosilla noin 750- 1000 mg ja kilpahevosilla jopa 1000-3000 mg vuorokaudessa.  Myös siitoseläimillä sekä tammoilla tiineyden ja imetyksen aikana on normaalia suurempi E-vitamiinin tarve. 

Luonnossa hevoset saavat E-vitamiinia laidunruohosta sekä muista lehtivihreää sisältävistä kasveista. Hevonen pystyy varastoimaan tietyn määrän E-vitamiinia elimistöönsä talven varalle, mutta mikäli laidunkausi on lyhyt, on se syytä huomioida hevosen ruokinnassa. Mikäli hevonen ei laidunna lainkaan, täytyy E-vitamiini korvata muulla ruokinnalla ympärivuotisesti.

Puutosoireet

Hevosen E-vitamiinin puutos on usein vaikea havaita, mutta siihen liittyy mm. elimistön heikentynyt puolustuskyky, lihas- ja suosituskykyongelmat, hermosto-ongelmat kuten tasapainon tai koordinaatiokyvyn heikkeneminen, lisääntymisvaikeudet, kuten heikko tiinehtivyys sekä huonolaatuinen sperma. E-vitamiinin liian vähäiseen saantiin saattaa liittyä myös suurempi riski saada lihasvaurioita tai -repeämiä tai silmän verkkokalvojen vaurioita.  Oireita ovat myös anemia, väsymys ja lihasheikkous sekä lihasjumit. Oireet esiintyvät pääsääntöisesti lopputalvesta, sillä E-vitamiini haihtuu heinästä ajan myötä. Näin ollen heinän E-vitamiinipitoisuus on lopputalvesta vähäisempi kuin vasta niitetystä heinästä. Tästä syystä erityisesti kevättalvella hevosten E-vitamiinin riittävästä saannista kannattaa huolehtia.

Miten E-vitamiini toimii?

E-vitamiini parantaa lihasten ja luuston hyvinvointia rasituksen aikana, joten se on tärkeä lisäravinne kovassa treenissä oleville hevosille sekä kilpaileville hevosille. Riittävällä E-vitamiinin saannilla varmistetaan parempi lihaskasvu- ja kehitys, lihasvaurioiden ennaltaehkäisy sekä nopeampi palautuminen kovasta rasituksesta. 

E-vitamiineja tunnetaan kahdeksan eri muotoa, joista d-alfa-tokoferoli on biologisesti aktiivisin ja ravinnosta parhaiten saatava muoto. Lisärehuissa luonnollinen E-vitamiini merkitään lyhenteellä RRR. Luonnollinen C-vitamiini tehostaa E-vitamiinin antioksidanttisia vaikutuksia.

Erilaiset kasviöljyt ovat hyviä E-vitamiininlähteitä, Myös kokojyväviljoista ja pähkinöistä (parapähkinät) saa E-vitamiinia.

Takaisin blogiin