Seleeni on tärkeä urheilevan hevosen antioksidantti

Seleeni on tärkeä urheilevan hevosen antioksidantti

Seleeni on välttämätön hivenaine, jolla on useita tärkeitä tehtäviä hevosen kehossa. Seleeni on osallisena noin 20 - 30 erilaisessa elimistön tärkeässä entsyymissä. Yksi sen tärkeimpiä tehtäviä on osallistua elimistön puolustusreaktioihin ja toimia antioksidanttina, eli auttaa suojaamaan soluja hapetusstressiltä sekä edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Seleeni on välttämätön hevosen kilpirauhasen toiminnalle, elimistön vastustuskyvylle sekä hedelmällisyydelle.

Seleeni on erityisen tärkeä urheiluhevosille, sillä raskas työ lisää elimistössä tapahtuvien hapettumisreaktioiden määrää, ja sillä on todettu olevan vaikutusta sekä suorituskykyyn, että palautumiseen. Hevosten, jotka saavat enemmän seleeniä ravinnostaan, on todettu palautuvan suorituksen jälkeen nopeammin sekä sykkeen että hengitystiheyden osalta*.

Seleenitasot kasveissa ja viljoissa vaihtelevat maaperän sisällön mukaan. Seleeniä on Pohjoismaissa maaperässä vähän, joten sitä lisätään usein teollisiin väki- ja kivennäisrehuihin sekä lannoitteisiin. Yleisesti ottaen seleeniä on melko runsaasti valkosipulissa ja leseissä. Seleenin puutos on eläimille vaarana alueilla, joilla maaperän seleenipitoisuus on matala.

Antioksidanttiset seleeni ja E-vitamiini

E-vitamiini on rasvaliukoinen vitamiini, jota hevosen on saatava ravinnosta päivittäin. Seleeni on vesiliukoinen hivenaine, jota tarvitaan hyvin pieniä määriä, ja joka liiallisesti saatuna on myrkyllinen. E-vitamiini ja seleeni toimivat yhdessä suojaten elimistön soluja hapettumisreaktioilta

Seleeni toimii hevosen elimistössä mm. rasva-aineenvaihdunnassa glutationiperoksidaasientsyymin rakenneosana. Glutationiperoksidaasi suojaa soluja haitalliselta hapettumiselta. Seleenin tarpeeseen vaikuttaa myös ravinnosta saatavan E-vitamiinin määrä. Liian vähäistä seleenin saantia voidaan osittain kompensoida suositeltua annostusta korkeammalla E-vitamiinin saannilla sekä toisinpäin.

Seleeni on tärkeä myös hedelmällisyydelle ja lisääntymistoiminnoille ja lisäksi se sitoo myrkyllisiä raskasmetalleja, kuten elohopeaa, lyijyä ja kadmiumia, ja on tärkeä myös kilpirauhasen normaalin toiminnan kannalta.

Seleeni rehuissa: epäorgaaninen vs. orgaaninen

Seleeniä on Pohjoismaissa maaperässä vähän, joten sitä usein lisätään teollisiin väki- ja kivennäisrehuihin sekä lannoitteisiin. Perinteisesti seleeniä on lisätty rehuihin epäorgaanisen natriumseleenin muodossa. Tehokkaampi tapa on antaa hevoselle seleeniä orgaanisessa muodossa, eli siinä muodossa missä sitä esiintyy luonnon kasveissa. Kasveissa seleeni esiintyy joko selometioniinina tai selenokysteiininä. Se sulaa ja imeytyy huomattavasti epäorgaanista seleeniä tehokkaammin ja varmistaa riittävän, elimistön hyväksikäytettävän seleenin saannin. Orgaanisen seleenin käytöstä on hevosille monia hyötyjä, sillä se voi varastoitua lihaksistoon ja tukea urheiluhevosten suorituskykyä ja palautumista* sekä siirtyä tiineillä tammoilla tiineyden aikana istukan kautta sikiön käyttöön. Orgaanista seleeniä saaneiden tammojen varsoilla on todettu korkeampi veren seleenipitoisuus. Lisäksi se takaa imettävän tamman maidon korkeamman seleenipitoisuuden ja sitä kautta seleenin saannin varsalle. Orgaaninen seleeni nostaa epäorgaanista helpommin ja nopeammin hevosten veren seerumin seleenitasoja riittävälle tasolle.

 CdG Organic Selenium 27,90€

Seleeni puute ja merkitys siitoskäytössä oleville hevosille

Seleeni puutos on melko harvinainen lukuun ottamatta pieniä alle kuukauden ikäisiä varsoja. Näissä tapauksissa puutos johtuu yleensä tamman liian vähäisestä seleenin ja/tai E-vitamiinin saannista imetyskaudella. Seleeni onkin erityisen tärkeä siitoskäytössä oleville hevosille, sillä sen on todettu vaikuttavan tamman hyvinvointiin ja tiinehtyvyyteen. Varsoilla seleenin ja E-vitamiinin puutos voi aiheuttaa lihasrappeumaa, altistaa erilaisille tulehdustaudeille ja hidastaa kasvua. Lisäksi erilaisista lihassairauksista, kuten PSSM, kärsiville hevosille suositellaan tavallista suurempaa e-vitamiini ja seleeniannostusta.

Seleenin puute voi altistaa sairauksille, kilpirauhasen vajaatoiminnalle, heikolle suorituskyvylle, lihasongelmille, huonolle turkille tai varhaiselle ikääntymiselle. Liallinen seleeni puolestaan voi vahingoittaa mm. maksaa ja sydäntä tai aiheuttaa luiden ja nivelten rappeumaa. Tiettyjen mineraalien, kuten rikki ja kupari, läsnäolo voi vähentää seleenin myrkyllisyyttä, sillä ne voivat joko häiritä seleenin imeytymistä tai lisätä seleenin erittymistä. Yleensä laidunkaudella hevoset eivät kärsi E-vitamiinin tai seleenin puutteesta, sillä vihreä laidunruoho sisältää runsaasti E-vitamiinia.

Sen, saako hevosesi riittävästi seleeniä, voi helposti tarkistaa verikokeella, sillä seleenin määrän voi mitata verestä.

 

Lähteet:

*Hornic et al. 2008

NRC 2007. Nutrient Requirements of Horses, sixth revised edition. National Academic Press, Washington, D.C., USA.

TheHorse.com

Hevostietokeskus

 

 

Takaisin blogiin