TALLI-ILMAN LAATU ON TÄRKEÄÄ HEVOSEN HYVINVOINNILLE

TALLI-ILMAN LAATU ON TÄRKEÄÄ HEVOSEN HYVINVOINNILLE

Talli-ilman laadulla on suuri merkitys hevosen terveydelle, hyvinvoinnille ja keuhkojen haponottokyvyn ylläpitämiselle. Mitä huonompi on tallin ilmanvaihto, sitä kauemmin leijuvat virukset, bakteerit ja pölyhiukkaset talli-ilmassa. Erityisesti homepölyhiukkaset, jotka ovat pääosin peräisin rehuista ja kuivikkeista, ovat erityisen vaarallisia hevosen keuhkoille. Pahimmassa tapauksessa huono talli-ilma ja homepöly voivat pitkällä aikavälillä aiheuttaa keuhkorakkuloiden toimintakyvyn heikentymisen tai menetyksen, mikä vakavimmillaan voi johtaa hevosen hengitystie-elintensairauteen, puhkuriin eli astmaan. 

Suomessa ja Pohjoismaissa tallien ilmanvaihdon järjestämisen ongelma juontaa juurensa ilmastomme suurista lämpötila- ja kosteusvaihteluista. Kaikkein huonoin vaihtoehto hevoselle on kuuma ja kostea talli. Huonoissa tapauksissa hevosia pidetään talleissa, joissa lämpötila nousee lähemmäs kahtakymmentä astetta, ja jossa kaikki raot on tilkitty, ettei hevonen saisi vetoa. Veto ei kuitenkaan ole ongelma ulkona elämään luodulle hevoselle, mutta ilman seisominen on. Ilma-aukko saa olla todella suuri, ennen kuin siitä syntyy eläimille haitallista vetoa. Huonossa talli-ilmassa sen sijaan viihtyvät virukset, pöly, home- ja sieni-itiöt. Oikein huonossa talli-ilmassa voi allergiaan taipuvainen hevonen saada puhkurin yhdessä talvessa.

Hengityselinten toiminnan turvaamiseksi hevosille tulisi saada tasaisesti raikasta ilmaa ympäri vuoden ja ympäri vuorokauden. Talvella talli ei saisi jäätyä ja usein kylmät ja kosteat keväät ja syksyt muodostuvat erityisen vaikeiksi ilmastoinnin toimivuuden kannalta. Hankalaa tästä tekee sen, että juuri kosteilla keleillä ilmanvaihdon tulisi toimia, jottei sisäilman kosteus pääsisi nousemaan liian korkeaksi. Päivällä ovia availlaan usein, jolloin talli-ilma on yleensä riittävän hyvä tarkemmankin arvioijan mielestä. Liian usein kuitenkin unohdetaan, että yöllä näitä oven avauksia ja tuuletuksia ei tule. Tämän vuoksi tallin aamuilma antaa parhaan kuvan siitä, kuinka toimiva tallin ilmanvaihto todellisuudessa on.

Kaiken lähtökohta on happi ja tarpeeksi usein vaihtuva ilma

Hevosen hapenottokyky on eläinkunnassa omaa luokkaansa. Tehokkaan hengityselimistön ansioista hevonen on nopea ja kestävä eläin. Lihastyö vaatii happea ja hapenottokykyä. Tekijät, jotka rajoittavat hapen saamista lihaksiin, vaikuttavat ratkaisevasti hevosen suoritustasoon. Hevonen käyttää levossa n. 80 000 litraa ilmaa vuorokaudessa; puolitoista tuntia kestävän valmennuksen aikana se tarvitsee ilmaa 40 000-50 000 litraa.

Hengityselimistön terveys ja toimivuus onkin urheiluhevosen suorituskyvyn edellytys. Siksi sillä, millaista ilmaa hevonen tallissa hengittää, on suuri merkitys sen hyvinvoinnille ja suorituskyvylle.

Lain mukaan tallin ilmanvaihdon minimivaatimus kuuluu näin: ”Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Eläinsuojan lämpötilan ja valaistuksen on oltava eläinsuojassa pidettävälle hevoselle sopivat.”  Minimi-vaatimukset ovat kuitenkin vain vähimmäisvaatimuksia, eivätkä ne vielä takaa ilmanvaihdon toimivuutta.

Jotta tallin ilmanvaihto voidaan katsoa toimivaksi, tulisi koko talli-ilman keväisin ja syksyisin vaihtua noin neljästi tunnissa, kesällä jopa kymmenen kertaa tunnissa. Ilmanvaihdon minimitarve hevosta kohden on 80 m3 – 100 m3 tunnissa. Jos talli on ahdas, pitää ilmanvaihdon vastaavasti olla tehokkaampi. Mikäli ilma ei vaihdu riittävästi, ilmaan jää heinä- ja kuivikepölyjä, lantakaasuja, epäpuhtauksia ja muita taudinaiheuttajia. Hevosten hengityksestä kerääntyy ilmaan myös kosteutta. Mikäli ilma ei pääse vaihtumaan, nousee suhteellinen ilmankosteus liian korkeaksi, ja silloin syntyy viruksille otolliset olosuhteet, joita ei nujerra edes hyvä vastustuskyky. Kostea ja lämmin talli-ilma mahdollistaa virusten hengissä pysymisen jopa useiksi päiviksi. Seisova kosteus kerääntyy myös rakenteisiin ja aiheuttaa voimakkaasti kasvanutta homeriskiä sekä lahoamista ja huonontaa talli-ilmaa edelleen. Lämmön ja kosteuden yhdistelmä on varma tae homeiden ja sienten kasvulle ja huono asia hevosen hengitysteille. Talli-ilman suositeltava maksimikosteusprosentti on 60–65 %. Suositeltava lämpötila tallissa on +6 - +10 astetta. Lämpötilan olisi hyvä olla vähintään + 3 astetta kovillakin pakkasilla.

Luonnollinen vai koneellinen ilmanvaihto?

Tallien ilmanvaihto voidaan järjestää joko koneellisesti tai painovoimaisesti eli luonnollisesti. Luonnollinen ilmanvaihto toimii sisä- ja ulkoilman tiheyserojen ja tuloilma-aukkojen korkeuserojen aiheuttaman alipaineen avulla. Koneellisessa ilmanvaihdossa ilman poistaminen hoidetaan poistopuhaltimen avulla koneellisesti. Olipa järjestelmä mikä tahansa, oleellisinta on, että ilman tuloaukkoja on riittävä määrä poistoilma-aukkoihin nähden. Tuloilma-aukkojen pinta-alan tulee olla 2 – 3 kertaa suurempi poistoilman aukkoihin verrattuna.

Valitettavasti luonnollinen ilmanvaihto toimii talleissa harvoin hyvin. Parhaiten painovoimainen ilmanvaihto toimii silloin, kun sisä- ja ulkoilman lämpötilaerot ovat suuret, eli käytännössä silloin, kun ulkona on pakkasta. Erityisesti syksyllä ja keväisin painovoimainen ilmanvaihto on ongelmissa, kun lämpötilaeroa ei juuri ole. Parhaiten painovoimainen ilmanvaihto toimii pienissä talleissa, joissa on suuri ilmatila-ala hevosmäärään suhteutettuna sekä sisätilan iso korkeus. Isommissa talleissa tai vanhoissa matalissa rakennuksissa koneellinen ilmanvaihto on lähestulkoon ehdoton.

Ammoniakki ja hiilidioksidi – miten mitata?

Talli-ilman ammoniakki- ja hiilidioksidipitoisuuksien mittaamiseen on saatavilla siihen sopivia välineitä. Tilanteen selvittämiseksi käytetään eräänlaisia ilmaisinputkia, jotka mittaavat ilman lukemia. Mittaukset tulisi suorittaa aamulla tallin eri osissa, sillä ilman vaihtuvuus voi olla erilaista käytävillä ja erityyppisissä karsinoissa. Raikkaan ilman saantia voidaan pitää hyvänä, jos ilman hiilidioksidipitoisuus on 0,05 % ja tyydyttävänä, jos pitoisuus on 0,1 %. Yli 0,1 %:n pitoisuus on merkki huonosta ilmanvaihdosta. Tallissa hiilidioksidipitoisuuden tulisi pysytellä lähellä ulkoilman hiilidioksidimäärää (0,04 %).

Ammoniakkia vapautuu ilmaan lannasta ja virtsasta. Talli-ilman korkea ammoniakkipitoisuus voi heikentää keuhkojen värekarvojen toimintaa ja altistaa hevosia infektioille ja muille epäpuhtauksille. Värekarvat osallistuvat keuhkojen puhdistamiseen kuljettaen ilman ylimääräiset partikkelit ja epäpuhtaudet pois hengitystiehyistä. Hyvinhoidetussa tallissa ei tulisi olla lainkaan ammoniakin hajua. Ilman ammoniakkipitoisuuteen vaikuttavat lämpötila, ilmanvaihto ja kuivikemateriaali, eikä se saisi olla yli 5 ppm (miljoonasosa). Viileillä säillä ammoniakki ei ole kovin suuri ongelma, mutta lämpimällä säällä ammoniakkipitoisuudet kohoavat nopeasti, joten kuivikemateriaaliin on hyvä kiinnittää huomiota. Turvekuivitetuissa karsinoissa ammoniakkipitoisuus pysyy usein melko alhaisena.

Riittävän ilmanvaihdon muistilista:

- Poistaa ilman epäpuhtaudet

- Poistaa liiallisen lämmön kesällä

- Poistaa talvella liiallisen kosteuden

Ilmanvaihdon toimivuuden perusta on, että järjestelmä on mitoitettu vastaamaan tallissa pidettävän hevosmäärän tarpeita ja että sitä puhdistetaan ja huolletaan säännöllisesti. Ilmanvaihdon tulisi olla säädeltävissä olosuhteiden mukaan, mutta sitä ei saa koskaan sulkea täysin.

Uutta tallia tai vanhaa tallia remontoivan kannattaa ottaa huomioon, että talli tulisi voida pestä ainakin kerran vuodessa. Helpoiten pesu sujuu painepesurilla ja miedolla pesuaineella ja tallin kuivumiseen tulee varata tarpeeksi aikaa. Peseminen parantaa ilmanlaatua, koska sen myötä saadaan poistettua myös pinttynyt lika.

 

Lähteet:

Airaksinen S., Heiskanen, M-L. 2013: Hevostietokeskuksen julkaisuja 13: Tallinhoitajan opas

Honkimaa Viivi. 2018: Hevosenomistaja-lehti 2/2018

https://www.shkl.net/wp-content/uploads/2016/04/4_2009_ilmanvaihto_kuntoon1.pdf

https://hevostietokeskus.fi/uploads/files/OHJE_I_Talli-ilman_laadun_arviointi.pdf https://www.shkl.net/2018/05/02/hyva-talli-ilma-edistaa-terveytta/

https://www.hevoseni.fi/tallirakennus

https://www.biohansa.ee/miten-voin-parantaa-hevostallin-ilmanlaatuaa/

Takaisin blogiin