Tekoäly tarjoaa objektiivisen näkemyksen hevosten ontumatutkimuksiin

Tekoäly tarjoaa objektiivisen näkemyksen hevosten ontumatutkimuksiin

Tekoäly valtaa jatkuvasti uusia osa-alueita ja nyt myös eläinlääkäreillä on mahdollisuus hyödyntää sitä hevospraktiikassa, jossa potilas ei osaa kertoa, mihin jalkaan sattuu. Sleip-tekoälysilmäsovellusta voidaan käyttää hevosen ontumatutkimuksen luotettavana lisäapuna. Sleip-tekoälysilmä mittaa objektiivisesti hevosen askelluksen ja löytää mahdolliset epäsymmetriat. Sovellus helpottaa myös vahvistamaan tarkasti lääkityksen tai levon jälkeisen hoitovasteen.

Ruotsissa kehitetty sovellus on ollut markkinoilla nyt muutaman vuoden ajan ja Euroopassa se on jo melko laajasti eläinlääkärien käytössä. Sovelluksen etu on se, että se on hyvin helppokäyttöinen ja vaivaton myös ottaa käyttöön. Sovellus toimii iPhonen Pro-kameran avulla, eikä se vaadi mitään muuta. Sovelluksessa on valmiina hevosen normaalin liikkeen standardit ja parametrit normaaleine vaihteluväleineen, ja niiden ulkopuoliset eroavaisuudet ja hevosen liikkeen askelpituuden sovellus mittaa kameran avulla.

”Itse ontuman paikantamisen ja vakavuuden tulkitsemisen lisäksi hyvä puoli tässä on se, että sen avulla pystyy objektiivisesti ja tarkasti myös dokumentoimaan paranemisen sekä liikkeen muutoksen edistymisen”, kertoo WHG:n eläinlääkäri Mona Wendelin.

Sleipistä jää arkistotieto sen hetkisestä ontumisesta

Tällä hetkellä WHG käyttää Sleipiä jo noin 70 prosentissa ontumatutkimuksissaan.

”Pääsääntöisesti ontuman tunnistaa kyllä harjaantuneella silmällä, mutta mielestäni yksi paras asia tässä on juurikin se kyseisen hetken ja tilanteen dokumentointi, eli tästä jää arkistoon data siitä, miltä hevosen liike juuri sillä hetkellä on näyttänyt, ja tätä dataa voidaan tarvittaessa verrata seuraavan kerran käyntiin”, Wendelin toteaa.

”Toisaalta, välillä on ihan hauska myös haastaa itseään; olen voinut itse ajatella, että kyseessä on oikean etujalan ontuma ja sitten voin vielä Sleipin avulla varmistaa, että oma tulkintani on mennyt oikein. Samalla omistaja saa tässä myös ikään kuin toisen mielipiteen lääkärin antamasta diagnoosista. Joskus omistajalla voi olla lääkärin kanssa hyvin erilainennäkemys siitä, mitä kohtaa hevonen ontuu ja selkään liike voi toki antaakin erilaisen tunteen, mutta tällaisen älykuvantamisen avulla asiaan saadaan aina objektiivinen vastaus.”

       

Monella mieleen saattaa tulla epäilys siitä, kuinka luotettava tällainen sovellus voi hevosen liikeanalytiikassa olla.

”Kyllä tämä on hyvin luotettava. Kertaakaan en ole ollut sovelluksen kanssa täysin eri meiltä esimerkiksi siitä, mitä jalkaa hevonen ontuu. Joskus en ehkä ole ajatellut hevosta ihan niin rammaksi kuin sovellus on sen näyttänyt tai toisinpäin, mutta muuten olen aina ollut samaa mieltä”, Wendelin naurahtaa.

Sleip-sovellus on helppokäyttöinen ja siitä on tulossa markkinoille ns, kuluttajaversio, jonka avulla omistaja voi itse seurata hevosensa liikkeen kehittymistä ja muutosta hyvin yksinkertaisesti. Yleensä ontuma tai epäpuhtaus ovat melko helppo todentaa apin datasta ilman suurta opiskelua, mutta sellaisissa tilanteissa, joissa kyseessä on useamman jalan ontuma, tulee dataa osata tulkita hieman syvemmin.

Omistaja voi kuvata hevosensa liikettä hoitojakson jälkeen ja linkittää tiedon eläinlääkärin Sleip-tiliin, jolloin kontrolliin ei välttämättä tarvita eläinlääkärin käyntiä.

”Jos näyttää siltä, että liike on sovelluksessa puhdas ja symmetrinen, voidaan hoitovaste todentaa. Jos taas ei, niin silloin täytyy tutkia, onko syy jokin ihan muu seikka. Eli eläinlääkärin lääkinnällistä työtä tämä ei poista jatkossakaan, mutta tiedon luotettavuutta ja vertailtavuutta se kyllä lisää.”

Ennen Sleipiä WHG.lla oli käytössään toinen ohjelma, joka mittasi ja tulkitsi samoja asioita, mutta kyseinen sovellus vaati anturit hevosen niskaan, säkään ja lantion alueelle ja lisäksi anturit toimivat akuilla. Sleip on ollut WHG:llä nyt käytössä noin puolentoista vuoden ajan, ensimmäisenä Suomessa.

”Nykypäiväisessä kiertävässä praktiikassa helppokäyttöisyys ja vaivattomuus on suuri apu ja kaikki diagnoosidata, joka voidaan luotettavasti todentaa ilman ”mielipiteitä”, tuo hoitoketjuun luotettavuutta.”

Samaa tai samankaltaista sovellusta voidaan todennäköisesti tulevaisuudessa hyödyntää myös kilpailuissa, joissa tuomaristo voi objektiivisesti todentaa mahdollisen keskeyttämisen syyn. Näin ollen voidaan datan avulla parantaa sekä ratsastajan oikeusturvaa, että helpottaa tuomariston työtä.

 

 

WHG tarjoaa asiakkailleen tammikuun loppuun saakka Sleip-kampanjan, jossa Sleipillä tehdyt ontumatutkimukset käyntimaksuineen ovat hinnoiteltu 150 €. 

Takaisin blogiin